Thông tin công việc

Nhân viên việt nam muốn

Chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên người Việt Nam muốn làm việc tại Nhật Bản.

【ベトナム人スタッフ募集】

当社では、日本で働きたいベトナム人スタッフを募集しています。

Dành cho những bạn muốn chuyển việc

Hãy liên lạⅭ cho tôi ( hộ trợ tiếng việt )

Đường dây nóng
Hot Tel: 090-8868-6660 ( Đào Nam Việt)

Hoặc ( Sdt công ty )
Tel:0574-23-0208

Kiểm tra phiếu lương

Nhân viên thành công có thể kiểm tra phiếu thanh toán trực tuyến.

Chi tiết mức lương sẽ có trên web, không phải trên giấy.
Bạn có thể dễ dàng duyệt bằng cách nhập ID người dùng và mật khẩu của bạn.

Nếu bạn không biết ID và mật khẩu, vui lòng liên hệ 0574-23-0208 (Văn phòng nhân viên thành công).

Nếu bạn vận hành nó không chính xác ba lần, nó sẽ bị khóa và sẽ không hoạt động. Trong trường hợp đó, vui lòng liên hệ với văn phòng nhân viên thành công.